Strona Główna

Szanowni Państwo!

 

Przedstawiam Państwu moją ofertę.

Zajmuję się wyceną:

·         Nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)

·         Nieruchomości gruntowych niezabudowanych

·         Nieruchomości gruntowych zabudowanych

·         Nieruchomości komercyjnych, ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

·         Innych praw związanych z nieruchomościami

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z dokumentami niezbędnymi przy wycenie, zobaczyć certyfikaty potwierdzające moje kompetencje lub skontaktować się ze mną, zapraszam do odwiedzenia pozostałych zakładek.

Członkostwo: