Strona Główna


Szanowni Państwo!

 

Przedstawiam Państwu moją ofertę.

Zajmuję się wyceną:

  • Nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych)
  • Nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  • Nieruchomości gruntowych zabudowanych
  • Nieruchomości komercyjnych, ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
  • Innych praw związanych z nieruchomościami

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z dokumentami niezbędnymi przy wycenie, zobaczyć certyfikaty potwierdzające moje kompetencje lub skontaktować się ze mną, zapraszam do odwiedzenia pozostałych zakładek.

Członkostwo: